Din Managementkonsult
Max Viiask

Rådgivning
Analys
Interim Service
Din Managementkonsult

Kvalificerad rådgivning skräddarsytt efter just dina behov

Vi arbetar inom tre huvudsakliga områden: Strategisk rådgivning, Analys och Interim Services. Vårt fokus ligger på vad som är bäst för ditt företag men också vad som är bäst för dig som ägare till företaget.

Allt det vi gör präglas av en passion för det vi gör i en nära och tät dialog med våra uppdragsgivare och intressenter. Det finns inga standardlösningar. Vår rådgivning och de lösningar vi erbjuder är helt anpassade efter våra uppdragsgivares behov och önskemål!

Inom vårt nätverk finns kompetenser inom flera områden, alla jobbar vi för samma sak – för dig och din verksamhet!

Våra tjänster

Allt du behöver för ett hållbart företagande

Strategisk Rådgivning
Analys
Interim Service
Jobba tillsammans?

Till vem riktar vi oss mot?

Våra uppdragsgivare är VD, ledningsgrupp eller styrelse i små till medelstora företag. Vi arbetar i hela Sverige men har vår hemmabas i Öresundsregionen.

Vår ambitionsnivå är hög. Vi ska ha 100 % nöjda kunder vilket innebär att vi inte lämnar ifrån oss ett uppdrag förrän vi säkerställt att vår uppdragsgivare är helt nöjd.

Kostnadsfri konsultation

Tveka inte att ta kontakt med oss för en inledande gratis konsultation!

Hur arbetar vi?

Vår arbetsprocess

Vår projektplan består av tre moment som alla har en bestämd prioritering och en uppskattad tidsåtgång. Detta underlättar vid uppföljning av resultatet och ger er full kontroll på kostnaderna redan från första dagen.

Fri Konsultation

En första konsultation och karläggning är alltid helt utan kostnad och helt utan förpliktelser för er som kund. Tillsammans gör vi en bedömning av det aktuella läget och de frågeställningar som kan vara aktuella för just er.

Behovsanalys

Med utgångspunkt från de frågeställningar som framkommit och under förutsättning att ni väljer att gå vidare tillsammans med oss är nästa steg en mer ingående kartläggning samt en analys av era konkreta behov

Projektplanering

Vi tar tillsammans med er fram en övergripande projektplan som bryts ner i detalj i mindre delprojekt, så kallad WBS. Flera delprojekt kan hållas igång samtidigt vilket ger en snabb och kostnadseffektiv process.

Redo att jobba tillsammans?